top of page
biokaasutila_0355.jpg
e_biokaasu.png

Kestävyyspalvelut

"Yhdessä kohti maailman
vastuullisinta ruokaketjua"
- ENVITECPOLIS

Kestävyyspalvelut 

Uusiutuvan energian direktiivi (REDII) määrittää päästövähennysvaatimukset laitoksille käyttöönottovuoden ja kaasun käyttömuodon perusteella.

Päästökriteerit tulee täyttää, jotta tuotettu biokaasu ja biometaani voidaan laskea kansallisiin uusiutuvan energian tuotantotavoitteisiin ja toiminnanharjoittaja voi liittyä jakeluvelvoitteen piiriin.

 

Laskenta tulee laatia REDII–direktiivin, Energiaviraston kansallisen toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeistuksen ja IPCC:n laskentaohjeistuksien mukaisesti.

Kestävyysarviointi

 

  • Palvelu biokaasuinvestoinnin suunnitteluvaiheeseen.

  • Selvitetään biokaasun tuotannon kestävyys suunnitellulla toimintamallilla ja alustavalla syötepohjalla (päästövähenemän laskenta).

  • Simuloidaan: Miten kriteerien täyttyminen muuttuu, kun toimintamallia ja syötepohjaa muutetaan.

 

Kestävyysarvioinnin jälkeen sinulla on tieto, millä reunaehdoilla suunnitteilla oleva biokaasuntuotanto on kestävää.

Hinta: Kysy lisää

Kestävyysjärjestelmän rakentaminen

  • Palvelu biokaasuinvestoinnin rakentamis- ja käyttövaiheeseen.

  • Päivitetään aiemmin tehty kestävyysarviointi kestävyyslaskennaksi tai tehdään kestävyyslaskenta ilman aiempaa arviointia.

  • Rakennetaan tarpeenmukainen Energiaviraston kanssa yhteistyössä tehtävä kokonaisuus.

Kestävyysjärjestelmän rakentamisen jälkeen sinulla on käytössäsi Energiaviraston hyväksymä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä. Hyväksyntä on voimassa viisi vuotta.

Kestävyyspalveluihimme kuuluu myös hyväksytyn kestävyysjärjestelmän ylläpitopalvelu sekä Energiaviraston edellyttämä vuosiraportointi eli kestävyyskriteeriselvitys.

Hinta: kysy lisää

Kysy lisää tai

Matti Arffman

johtava asiantuntija, logistiikka ja mallinnus

+358 44 783 1700

matti.arffman(at)envitecpolis.fi

Envitecpod_tunnus_planssi.png

Mitkä ovat biokaasulaitoksen ja tankkausaseman alueelliset hyödyt?

Katso video ja kerromme aiheesta lisää EnvitecPod-julkaisusarjassa.

bottom of page